مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
VLVHS1 - فضا 500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 4 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 500 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVHS2 - فضا 1000 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 1000 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVHS3 - فضا 1500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 1500 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVHS4 - فضا 2000 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 2000 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.117.1) وارد شده است.