مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
Reseller1 - فضا : 20 گیگ
ترافیک ماهیانه: 20 گیگ
تعداد سایت های قابل میزبانی : 10 عدد
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
پارک دامین: نامحدود
بانک اطلاعات : 100 عدد
محل سرور: ایران - پارس آنلاین
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

Reseller2 - فضا : 50 گیگ
ترافیک ماهیانه: 50 گیگ
تعداد سایت های قابل میزبانی : 20 عدد
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
پارک دامین: نامحدود
بانک اطلاعات : 200 عدد
محل سرور: ایران - پارس آنلاین
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller3 - فضا : 100 گیگ
ترافیک ماهیانه: 100 گیگ
تعداد سایت های قابل میزبانی : 40 عدد
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
پارک دامین: نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران - پارس آنلاین
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller4 - فضا : 200 گیگ
ترافیک ماهیانه: 200 گیگ
تعداد سایت های قابل میزبانی : 80 عدد
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
پارک دامین: نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران - پارس آنلاین
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.111.79) وارد شده است.