افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله

4- طراحی سایت باید بر این اساس باشد

  • طراحی سایت باید حرفه ای باشد، یک سایت غیرحرفه ای شما را متضرر خواهد کرد
  • سايت هویت مجازی شماست، ارائه بهترین چهره از شما و فعالیتتان باید مهمترین هدف شما از طراحی سایت باشد
  • طراحی سایت مناسب و قراردادن محتوای ارزشمند درآن، راه ورودشما به صفحات اولیه نتایج و بازدیدکاربران از خدمات و محصولات شماست
  • اهمیت طراحی سایت جهت تبلیغات وسعت مخاطب یک سایت اینترنتی
  • 24 ساعته بودن رسانه سایت اینترنتی


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه