افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله

مدیریت رای گیری

نحوه دسترسی:

از منوی محیط مدیریتی پرتال،بروید به:کامپوننت ها – مدیریت رای گیری.

توضیحات:

شما با استفاده از این کامپوننت می توانید در مورد سایت خود از کاربران نظرسنجی کنید.کاربران می توانند به سوالات شما در این مورد پاسخ دهند.حداکثر می توانید برای پاسخ هایتان برای هر سؤال 12 گزینه قرار دهید. با استفاده از ماژول رای گیری در ماژول های سایت - رای گیری یا طرح رای گیری گزینه منو مدیریت گزینه منو- جدید/ویرایش-لینک داخلی-رای گیری

مدیریت رای گیری

عناوین ستون ها

شماره. برای راحتی کار، پرتال به طور خودکار و با استفاده از اعداد، مطالب را فهرست بندی می کند.
باکس بررسی. برای انتخاب یک یا چند گزینه، این باکس را انتخاب کنید. برای انتخاب همه گزینه ها کافیست باکسی را که در قسمت عنوان وجود دارد را تیک بزنید. بعد از اینکه یک یا چند باکس را انتخاب کردید برای انجام فرمان مربوطه بر روی گزینه یا گزینه های انتخاب شده، بر روی نوار ابزار کلیک کنید. شما می توانید فرمان هایی مثل انتشار و یا لغو انتشار را هم زمان بر روی چند گزینه اجرا کنید. ولی فرمانهایی همچون ویرایش، در یک لحظه فقط برای یک گزینه قابل اجراست. اگر چنانچه چند گزینه را باهم انتخاب کنید و بعد فرمان ویرایش را اجرا کنید، در این صورت عملیات ویرایش تنها بر روی اولین گزینه اجرا خواهد شد
عنوان رای گیری. برای ویرایش هرسوال نظر سنجی بر روی عنوان آن کلیک کنید تا برای ویرایش باز شود.
منتشر شده. با کلیک بر روی آیکونی که در این ستون می باشد می توانید وضعیت انتشار را تغییر دهید. تیک سبز رنگ=انتشار، ضربدر قرمز رنگ=عدم انتشار
آرا. تعداد آرای کلی هر رای گیری.
گزینه ها. تعداد پاسخ های هر رای گیری.
تاخیر. مدت زمانی که همان کاربر  بتواند دوباره رای دهد.
شماره. شماره شناسایی ای که به طور خودکار برای هر سوالی در نظر گرفته می شود و کاربرد آن درونی و به عنوان مثال برای پیوند های درونی می باشد و شما به هیچ عنوان نمی توانید آن را تغییر دهید
نمایش تعداد. تعداد گزینه های به نمایش در آمده در یک صفحه. اگر چنانچه تعداد گزینه ها بیشتر از این تعداد باشد، می توانید از کلید های هدایتگر صفحه (آغاز، قبلی، بعدی، پایان و شماره های صفحات) برای راهنمایی بین صفحات استفاده کنید. توجه کنید که اگر تعداد گزینه ها زیاد باشد، می توانید برای محدود کردن نمایش گزینه ها، از گزینه های فیلترکردن که در بالای عناوین ستون ها قرار دارد،استفاده کنید.

نوار ابزار

نوار ابزار

انتشار. برای انتشار یک یا چند سوال ابتدا آن ها را انتخاب کرده و سپس این آیکون را انتخاب کنید.
لغو انتشار. برای منتشر نکردن یک یا چند سوال آن ها را انتخاب کرده و سپس این آیکون را انتخاب کنید.
حذف. برای حذف یک یا چند گزینه از فهرست سوالات آن ها را انتخاب کرده و سپس این آیکون را انتخاب  کنید.
ویرایش. برای ویرایش یک سوال تنها کافیست بر روی آن سوال کلیک کنید. و یا آن را انتخاب کرده و سپس آیکون ویرایش را انتخاب کنید.
جدید. برای باز کردن یک صفحه ی جدید بر روی این آیکون کلیک کنید.
راهنما. همین صفحه ی راهنما را باز می کند.

فیلتر کردن گروهی

فیلتر کردن ازطریق وارد کردن جزیی از عنوان

شما می توانید لیستی از سوال ها را با وارد کردن موضوع پیام و یا با انتخاب پیام های خوانده شده و یا خوانده نشده، فیلتر کنید.

جستجو. در گوشه سمت راست، بالای عناوین ستونها، فیلدی وجود دارد تحت عنوان جستجو که با دو کلید همراه است. مثل شکل زیر.

فیلتر کردن ازطریق وارد کردن جزیی از عنوان

اگر چنانچه تعداد زیادی سوال در یک لیست موجود است، با استفاده از این فیلتر می توانید سریع تر به گزینه های موردنظرتان دسترسی پیدا کنید. برای این کار، تنها کافیست بخشی از موضوع را وارد کره و سپس برای نمایش سوال ها کلید "برو" را فشار دهید. همچنین شما می توانید بخشی از کلمه یا کل کلمه را وارد کنید. مثلا" اگر "ومل" را وارد کنید، لیست تمام موضوعاتی که حاوی کلمه "پرتال" هستند به نمایش در می آید.

فیلتر کردن بر اساس وضعیت انتشار

در گوشه ی سمت چپ بالای صفحه، فهرستی وجود دارد تحت عنوان "انتخاب وضعیت":

فیلتر کردن بر اساس وضعیت انتشار

انتخاب وضعیت. در صورت انتخاب هریک از گزینه های موجود در این فهرست، تنها سوال هایی نمایش داده می شود که دارای آن وضعیت باشند. مثلا فقط سوال های منتشر شده نمایش داده شوند.

چند نکته:

فقط کاربرانی به این صفحه دسترسی خواهند داشت که عضو گروه "مدیر سایت" باشند.آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه